Zarejestruj w Lednica+
E-mail:

Imię i nazwisko:

Hasło:

Powtórz hasło:


Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000078708, posługujący się NIP 7781398974 oraz numerem REGON 639742126. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:

1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego sekretariat@lednica2000.pl lub adresu korespondencyjnego.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia bazy wolontariuszy na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie LEDNICA 2000 wydarzeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane dotyczące stanu zdrowia są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera lednickiego, Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z jego wysyłką - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) ze Stowarzyszeniem Lednica 2000, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą w szczególności EPLEE Sebastian Czulak z siedzibą w Kętach, a jeśli zapiszesz się także na newsletter to FreshMail sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania zgody.
6. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku jej wyrażenia w stosunku do newslettera lednickiego.
7. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wolontariacie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie LEDNICA 2000. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie zgłoszenia.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.Masz już konto?